Members NICHA

NICHA
ณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยา
NICHAREE SUNGKHATHAT NA AYUDHYA
CGM48 Team Trainee
Date of birth
: 2004-08-26
Height
: 156
Province
: เชียงราย
Like
: สีเหลือง กะเพรา(กุ้ง+ปลาหมึก)
Blood Group
: O
Hobby
: ถ่ายภาพ อ่านหนังสือ ดูหนัง,การ์ตูน,ซีรี่ย์